Saturday, January 02, 2021

Desphasea euscaraz arten realitate sociologicoa (verificablea) eta dakartena hizteguiec

 Nola bait diot tituluan "Desphasea euscaraz arten realitate sociologicoa (verificablea) eta dakartena hizteguiec" dago desphasea euscaraz arten euscararen realitatea darabiltena herritarrac noiz verba eguiten duten euscaraz eta bestetic aguertzen dena an euscal hizteguiac. 

Principioz behintzat hizteguiac dira (edozein hizcuntzatan) verbac jasoac tik hizcuntza hortaco hiztunac, verba rebotatuac realitatetic ki liburuac eta hizteguiac. Hori holan da, edo behar luque izan holan. 

Hautua dathor zeren iracarri dut an reportaia eguinic ki Kepa Errasti (actorea eta guionista) 

(Gara, 02 / 01 /2021) non erabiltzen du 

erreafirmatu verbea. 

Halan comprobatu nahi izan dut zelan dakarren verba hori Academiac eta ere Elhuyarrec


Academiac uko eguiten du verba eta conceptu horri. Ez dakar ez erreafirmatu eta ezta reafirmatu. Antza esan ahal da ze arauz Academia edo hori verbea ez da existitzen euscaraz (non realqui hori verbea erabiltzen da dialecto eta variante dialectal guztietan) edo Academiac nahi du (duque?) erabil ez daigun verba hori noiz ari garen euscaraz. Hori al da Academiaren bultzada positivoa euscarari ezen refusatzen du euscara e euscaldun pupulua. Amputatuz lexicoa ki euscal populua.


Bestetic, Elhuyar hizteguia consultatuz dugu ikusten ze  

 

beguiraturic euscarazco terminoac nola esaten diren gaztelaniaz

erreafirmatu: La palabra que has consultado no está en el diccionario. 

reafirmatu: La palabra que has consultado no está en el diccionario. 

Ostera beguiraturic gaztelaniazco reafirmar nola den euscaraz 

reafirmar: berretsi, eutsi  


Ez al da beraz eguia verdaderoa ze dago desphase injustificablea arten realitate an euscal populuac darabilen euscara eta Academia (uku eguinez hitzari eta ondorioz conceptuari) eta ere Elhuyar (emanic equivalentetzat ez dena equivalentea eta eguia: berretsi, eutsi). 


Ba dugu euscaldunoc generalean (eta individualqui ere Kepa Errasti actoreac eta guionistac) zer nun ikasi esateraco an Academia eta an Elhuyar. ¿Noizco behar dute okerrac (incorrectioneac) zuzendu eta corregitu Academiac eta Elhuyarrec?

No comments: