Friday, February 19, 2021

Pumpa laster lexicala euscaraz kin Perseverance ontzia

 Munduco guehienac ba daquigu honez guero ze Perseverance ontzia heldu zela bart Marte planetara. 

Bada, Perseverance hori nola da euscaraz? Othe da guretzat hitz arrotz bat perseverantzia hitza? 


Gogora ekarriz Xabier Amuritzaren criterio lexicala (eta berdin orthographicoa?) ezen euscarazco verbea coinciditzen bada kin hitza gaztelaniaz, frantzesez eta inglesez jada de facto verba hori da ere euscarazcoa, daigun ikus hitz hori nola esaten da 3 hizcuntza horietan. 

Inglesez perseverance 

frantzesez persévérance 

gaztelaniaz perseverancia 


Beraz, acorduz kin criterio on eta valiagarri hori e Xabier Amuritza euscaraz ere 

(concordantequi, lexicalqui eta orthographicoqui)

perseverantzia

Academiac ez dakar verba hori, Elhuyarrec tzat gaztelaniazco perseverancia dakarrena da 3 auquera ezen iraunkortasun, pertseberantzia eta jarraikitasun.

2 comments:

Josu Lavin said...

https://independentea.eus/ze-olatu-onak-egiteko-surf/

Erramun Gerrikagoitia said...

Interesantea iracurtzeco Pako Aristiren articulu hori.